Zapraszamy na stronę o fuzjach i przejęciach.
Dowiecie się z niej, na czym polegają te zjawiska, jakie są ich motywy, jakie korzyści z nich wynikają.

Zapraszamy do zapoznania sie z treścią naszej strony.
Rodzaje fuzji

Fuzje poziome

Nazywane również horyzontalnym pozwala na połączenie sił firm z tego samego sektora w celu posilenia pozycji na rynku i powiększenia działalności.

Fuzje pionowe

Przez wielu określane również jako fuzje wertykalne, kiedy dochodzi do połączenia firm z jednakowej gałęzi gospodarczej, jednak reprezentujących inne działy produkcji. Firmy mogą więc stworzyć nową całość, dopełniając się wzajemnie. Fuzje pionowe pozwalają firmom kompleksowo zabezpieczyć dostawę, produkcję oraz handel. W zależności od planów co do poszerzania kontaktów z dostawcami oraz scalania sieci dystrybucji fuzje pionowe dzielimy 2 gałęzie:

Fuzje pionowe w górę

O fuzjach pionowych w górę możemy mówić w sytuacji, kiedy firmy poprzez realizację fuzji dążą do sieciowego nawiązania kontaktów z nowymi dostawcami.

Fuzje pionowe w dół

Mówiąc o fuzjach pionowych w dół, rozpatrujemy sytuację, kiedy to firmy po realizacji fuzji dążą do scalenia sieci dystrybucji i sprzedaży własnych produktów.

Fuzje konglomeratowe

Sama nazwa wskazuje na fakt, iż dzięki takiemu systemowi łączenia firm powstają konglomeraty. Dochodzi bowiem do połączenia się firm o różnej działalności w ramach jednego sektora. Spółki łączą swój kapitał oraz strukturę organizacyjną, aby móc nawiązać na nową strategię działalności firmy. Fuzje konglomeratowe dotyczą firm działających na polu wielosektorowym, które pragną poszerzyć swoją działalność o następne branże. Takie połączenie firm stawia ogromne wymagania przed grupą zarządzającą.

Fuzja o charakterze dywersyfikacji powiązanej

Celem połączenia firm jest poszerzenie ich działalności. Ten rodzaj fzji pozwala na poszerzenie firmy o nowe działy, przez co spółka będzie mogła wejść w nowe sektory gospodarcze. Firmy znacznie poprawiają w ten sposób swoją pozycję na rynku.

Fuzje koncentracyjne

Fuzje koncentracyjne polegają na łączeniu się firm z jednakowej branży w celu uatrakcyjnienia własnej produkcji i siły handlowej na rynku.

Fuzje koordynacyjne

Przybierają one formę fuzji pionowych oraz poziomych.

Fuzje symetryczne

Symetria w tej sytuacji polega na równorzędności prawnej partnerów co do możliwości zarządzania i współdecydowania o firmie.

Fuzje egalitarne

W tym wypadku dochodzi do połączenia się firm o tej samej lub podobnej wielkości i potencjale rynkowym.Copyright ® 2006 All rights reserved