Zapraszamy na stronę o fuzjach i przejęciach.
Dowiecie się z niej, na czym polegają te zjawiska, jakie są ich motywy, jakie korzyści z nich wynikają.

Zapraszamy do zapoznania sie z treścią naszej strony.
Korzyści i zagrożenia firm łączonych

Najważniejszą korzyścią jest oczywiście efektywniejsze i rentabilniejsze zarządzanie powiększoną spółką, silniejsza pozycja na rynku i powiększona zdolność konkurencyjna.

Przejęcie lub połączenie firm poprzedzane jest dokładnymi analizami, gdyż przejmowana firma może przynieść początkowe straty. Przejmowane przedsiębiorstwo może być zadłużone, stan techniczny firmy może wymagać wielu inwestycji, kierownictwo firmy przejmowanej może być na tyle niezadowolone z sytuacji, iż może to nieść za sobą fatalne skutki również dla spółki przejmującej.

Przedsiębiorstwo przejmujące musi więc udowodnić, iż dokonanie przejęcia innej firmy będzie prowadziło do jeszcze efektywniejszego spełnienia zamierzonych planów aniżeli zapowiadano na tle samodzielnej działalności firmy przejmującej.Copyright ® 2006 All rights reserved